LuminaMath е международно математическо състезание за ученици от 2 до 8 клас, което им дава възможност да проверят знанията си на международно ниво

От  7 ноември 2022 година  ще се стартира XXVI издание на Международното онлайн математическо състезание LuminaMath. Тази година ЧСУ „Дружба“  ще бъде не само партньор, но и организатор на национално ниво.

В състезанието  могат да вземат участие всички ученици 2. до 8. клас и ще се проведе на два етапа: онлайн и писмен етап. 

Времевия диапазон за провеждане на онлайн етап: 15:00-20:00 ч., съгласно следния график:

Участието в състезанието ще даде възможност на  учениците да затвърдят знанията си по математика, да придобият увереност при участие и в други състезателни конкурси. Първите 30 ученици, касирали се най-добър резултат ще отидат на национален лагер в Румъния, където ще могат да обменят опит и ще получат нови знания чрез уроците по математика.

Всеки ученик може да заяви участие в първия етап не по-късно от 31 октомври 2022 г. чрез  регистрация на следния линк https://bit.ly/3ElLn4P 

Подробна информация относно Регламента може да прочетете на: https://bit.ly/3EoAUFO

https://luminamath.org/bg/index.html