Back

Политики и най-добри практики

Тук ще намерите набор от нашите училищни политики, както академични, така и социални.

Те се преразглеждат от училищното настоятелство всяка година.