Ръководството на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София представи на учениците от седми и осми клас програмите за обучение на Cambridge. Координаторът на програмите на Cambridge за училището Джанин Василев представи на учениците детайли относно прилагането на програмата IGCSE (Международен общ сертификат за Средно образование).

Програмата е по желание и се запплаща допълнително. Тя обхваща преподаването на английски език по следните предмети: математика, физика, химия, биология, информационни технологии и английски език. В края на 10 клас учениците, които желаят, ще полагат изпити по отделни предмети.

Джанин Василев обясни, че успешно положените IGCSE изпити са признати от водещи университети и работодатели в целия свят и служат като международен паспорт към напредъка и успеха. Учениците, които са преминали обучението по IGCSE, продължават обучението си във втори гимназиален етап по академичната програма A-LEVEL(Advanced level). Успешното полагане на изпитите A-LEVEL, в края на двугодишното обучение, е условие за прием в най-престижните университети в света.

Изпълнителният директор Фарук Ердуран обясни, че за разлика от другите училища, цените за заплащането на обучението за Cambridge в ЧСУ „ДРУЖБА“ – София  са на разумни и достъпни цени.

Учебната програма Cambridge IGCSE се използва от над 4700 училища в 150 държави от целия свят и квалификациите от тези програми са признати от водещи университети и работодатели.

Изпитите по Учебната програма на Cambridge IGCSE се провеждат през месеците май/юни всяка година в сертифицираните центрове на Cambridge. Резултатите от изпитите се проверяват само от Cambridge Assessment International Education (Международен център на Cambridge за оценяване).

За да се получи необходимата квалификация на Cambridge, е необходимо да има успешно положени изпити по 5 различни учебни дисциплини.

Всеки ученик може да се яви отново на изпит за съответната квалификация, ако не е доволен от оценката си.

Facebook
Twitter
LinkedIn