С голямо вълнение и много забавни моменти премина Открития урок за бъдещи първокласници в ЧСУ „ДРУЖБА“ – София. За събитието се бяха регистрирали над 60 деца, които участваха в уроците по български език, математика и английски език.

С голямо вълнение, много емоции и забавни моменти децата се запознаха с някои от преподавателите в Началното училище на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София. Учителите демонстрираха за пореден път отличните си преподавателски умения и как могат да преподават на учениците по забавен, но и ефективен начин, за да могат уроците да бъдат усвоени, но и учениците да бъдат доволни.

Откритият урок за бъдещите първокласници е едно от традиционните събития на Началното училище на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София, където учителите от училището демонстрират своите преподавателски умения и знания, а родителите наблюдават уроците и разглеждат материалната база на училището.

Facebook
Twitter
LinkedIn