Състезанието „4_Drujba” ще се проведе на 11.03.2023 година от 10 часа. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата 2022/2023 учебна година са в 4. клас. Състезанието е и приемен изпит за учениците, които имат желание да учат в 5 клас в ЧСУ „ДРУЖБА“.

Изпитът ще се проведе в присъствена форма, като са създадени условия за обезпечаване сигурността и здравето на участниците.

Тестовите задачи ще са върху материала, изучаван в 4. клас.

Състезанието ще включва:

-БЕЛ: 25 тестови въпроса с 4 избираеми отговора. Времето за този раздел е 45 минути за общо 25 въпроса.

-МАТЕМАТИКА: 20 тестови задачи с 4 избираеми отговора. Времето за този раздел е 45 минути за общо 20 задачи.

Общо време за решаване на теста е 90 минути. Според сложността на въпроса ще се дават определен брой точки за всеки верен отговор.

В случай, че двама или повече състезатели получат еднакъв брой точки и се класират на едно и също място, наградата получава този състезател, който е най-малък по възраст.

Обявяването на резултатите ще бъде на 15.03.2023 г. до 17:00 часа.

Състезанието ще се проведе на две места – в София (Училищен комплекс „Дружба”, адрес: ж.к. „Обеля” 2, ул. ”106”, No 3) и в Пловдив (ЧСУ „Дружба“, адрес: бул. Руски, No 18).

Класирането е общо и за двете училища. 

Регистрацията за участие е на следния линк: https://forms.gle/AsarVwgiT951Qq117  .

Участниците могат да се регистрират и като сканират QR кода от плаката на състезанието.

Крайният срок за регистрация е 07.03.2023 г.

За повече информация можете да посетите уебсайтовете на двете училища, в които се провежда състезанието:

www.drujba.org (за гр. София)

www.drujbaplovdiv.bg (за гр. Пловдив)

Участниците могат да се регистрират и като сканират QR кода от изображението.
Facebook
Twitter
LinkedIn