Учениците от четвърти клас от Началното училище от ЧСУ „ДРУЖБА“ – София посетиха часовете на прогимназиалния етап на обучение.

Те с много голям интерес проследиха как преминават часовете по БЕЛ, математика, испански, немски и турски език. Те научиха много нови думи на различни чужди езици, разбраха повече за дробите по математика и взеха активно участие в часа по литература.

С голямо вълнение те се запознаха с химията и проследиха интересните експерименти, които им бяха представени. Ученици от девети и от единадесети клас от гимназията демонстрираха как се измива петно чрез химическо чистене, каква е силата на катализатора и как може да се запали огън чрез химическа реакция.

Събитието е част от инициативата на училището, в която възпитаниците се запознават с обучението в по-горните класове и се осъществява всяка една година.

Facebook
Twitter
LinkedIn