ЧСУ „ДРУЖБА“ – София организира традиционното Бяло училище за своите ученици. То ще се проведе в периода от 28 януари до 1 февруари и ще бъде в Банско.

Записванията в Зимния ски лагер са по желание и съгласно правилата на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София.

Бялото училище е за децата от първи до дванадесети клас.

В платформата“Школо“ е пуснато съобщение с декларация, брошура и анкета до всички родители. Тези, които желаят, трябва да попълнят декларацията, след което да посетят администрацията на училището.

По-подробна информация относно дейностите в Бялото училище може да се открият в съобщението до всички родители в платформата „Школо“.

Крайният срок за записването е 15 януари.

Facebook
Twitter
LinkedIn