Комисията по Иновативно училище за изграждане на характер на ЧСУ „ДРУЖБА“ проведе заседание. Бяха обсъдени дейностите по проекта, а директорът на училището Светла Стефанова, зам.-директорът Слави Чавдаров и учителите обсъдиха как се развива Иновативното училище и организираните общи мероприятия.

С решение на Министерството на образованието и науката ЧСУ „ДРУЖБА“ – София е определено за Иновативно училище. Основна роля за това е възпитанието на децата във важни добродетели.

След приключването на първия двугодишен проект по „Иновативно училище“ ЧСУ „ДРУЖБА“ – София кандидатства пред Министерството на образованието за одобрението на нов 4-годишен проект на тема: „Изграждане на характер“. В рамките на проекта родители, ученици и родители чрез анкета избраха добродетелите за началното училище, прогимназия и гимназия. В началното училище добродетелите са прошка, търпение, честност, уважение и трудолюбие. За гимназия и прогимназия одобрените добродетели са уважение, доброта, отговорност, честност, толерантност и постоянство.

Facebook
Twitter
LinkedIn