„Уважение“, „Старание“ и „Успех“ са трите най-често използвани думи сред анкетата на родителите в ЧСУ „ДРУЖБА“  – София.

Анкетата беше проведена онлайн сред родителите и всеки един от тях можеше да даде мнението са кои са думите, които най-добре описват училището.

Анкетата беше представена в края на месец ноември при първата среща на ръководството с училищното настоятелство.

На срещата бяха обсъдени редица организационни въпроси относно училищното настоятелство и комуникацията между родители, учители и ръководство. Бяха избрани представители на училищното настоятелство, които ежемесечно ще се срещат с училищното ръководство и ще дискутират теми, които са предварително обсъдени с родителите на учениците.

Срещите на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София са част от новата стратегия на училището са по-интерактивна комуникация с родители и ученици.

Facebook
Twitter
LinkedIn