Състезанието “Drujba_7” ще се проведе на 25.03.2023 година от 10 часа. В състезанието могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата 2022/2023 учебна година са в 7. клас.

Състезанието е и приемен изпит за учениците, които не са възпитаници на училището и желаят да продължат образованието си в 8. клас.  

Тестовите задачи обхващат материала, изучаван до 7. клас включително.

Състезанието ще включва 20 задачи по български език и литература, 20 задачи по математика и 20 задачи по английски език, а времето за решаване на теста ще бъде 120 минути.

Според сложността на въпроса ще се дават определен брой точки за всеки верен отговор, а при всеки грешен отговор ще се отнемат 25 % от съответния за въпроса брой точки.

Обявяване на резултатите и награждаване на участниците ще бъде на 31.03.2023 г.

Когато двама или повече състезатели получат еднакъв брой точки, наградата получава този, който е най-малък на възраст.

Състезанието ще се провежда в София (ЧСУ „Дружба” – София, адрес: гр. София, ж.к. „Обеля” 2, ул. ”106”, No 3) и в Пловдив (ЧСУ „Дружба” – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 18. Класирането на резултатите от състезанието е общо и за двете училища.

Регистрацията за участие в състезанието става само по електронен път на следния линк:

https://forms.gle/bZwj1TA1qyzpuSht6 .

Крайният срок за регистрация е 22.03.2023 година.

За повече информация моля посетете уебсайтовете на двете училища:

ЧСУ „ДРУЖБА“ – София – www.drujba.org

ЧСУ „ДРУЖБА“ – Пловдив – https://drujbaplovdiv.bg/

Facebook
Twitter
LinkedIn