ЧСУ „ДРУЖБА“ – София представи на родителите на учениците от седми и осми клас подробности относно прилагането на Учебната програма на Cambridge

Ръководството на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София запозна родителите на учениците от 7 клас и 8 клас с подробностите относно прилагането на Учебната програма на Cambridge. Координатор на проекта е Джанин Василев, която е учител по английски език в ЧСУ „ДРУЖБА“ – София. Тя има дългогодишен опит в прилагането на Учебната програма на Cambridge по време […]