Ръководството на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София запозна родителите на учениците от 7 клас и 8 клас с подробностите относно прилагането на Учебната програма на Cambridge.

Координатор на проекта е Джанин Василев, която е учител по английски език в ЧСУ „ДРУЖБА“ – София. Тя има дългогодишен опит в прилагането на Учебната програма на Cambridge по време на работата й като учител в ЮАР. Джанин Василев обясни на родителите, че Учебната програма Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) е една от най-разпространените в света за 14-годишни и 16-годишни ученици.  Тя съобщи, че Учебната програма Cambridge IGCSE се използва от над 4700 училища в 150 държави от целия свят и че квалификациите от тези програми са признати от водещи университети и работодатели. Тя обясни, че много от международните висши училища вземат под голямо внимание квалификациие от Cambridge в процедурата при прием на студенти.

„Това предлага на нашите ученици значителна преднина при кандидатстване в университети както в България, така и в чужбина“, обясни още Джанин Василев.

Учебната програма Cambridge IGCSE ще включва обучение на английски език по следните предмети: английски език (като първи и втори език), математика, биология, химия, физика и информационни технологии.

Изпитите по Учебната програма на Cambridge IGCSE се провеждат през месеците май/юни всяка година в сертифицираните центрове на Cambridge. Резултатите от изпитите се проверяват само от Cambridge Assessment International Education (Международен център на Cambridge за оценяване).

Тя обясни, че започвайки от учебната 2023-2024 година, ЧСУ „ДРУЖБА“ – София ще обогати училищната си програма в 9 клас с IGCSE (Международен общ сертификат за Средно образование). Учебните дни ще бъдат удължени, за да се  подготвят учениците за следните предмети: английски, математика, физика, химия, биология и информационни технологии. В края на 10 клас учениците, които желаят, ще полагат изпити по отделните предмети.

Успешно положените IGCSE изпити са признати от водещи университети и работодатели в целия свят и служат като международен паспорт към напредъка и успеха. Учениците, които са преминали обучението по IGCSE, продължават обучението си във втори гимназиален етап по академичната програма A-LEVEL(Advanced level). Успешното полагане на изпитите A-LEVEL, в края на двугодишното обучение, е условие за прием в най-престижните университети в света.

Изпълнителният директор на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София обясни, че всеки родител може да избере дали да запише своето дете в Учебните програми на Cambridge, като това става само с желание на родителите и не е от задължителен характер.

Директорът на училището Светла Стефанова разясни на родителите, че за да се получи необходимата квалификация на Cambridge, е необходимо да има успешно положени изпити по 5 различни учебни дисциплини.

Изпълнителният директор обясни, че участието на учениците в Учебната програма на Cambridge ще затвърди още повече наученото в клас и ще им предостави още по-големи възможности за развитие.

Участието в учебната програма на Cambridge се заплаща допълнително и е по желание. Всеки ученик може да се яви отново на изпит за съответната квалификация, ако не е доволен от оценката си.

Facebook
Twitter
LinkedIn