ЧСУ „ДРУЖБА“ – София въвежда промени в обучението на своите ученици. Паралелно с прилагане на учебните програми, утвърдени от МОН, и покриване на държавните образователни изисквания, учениците от 1-ви до 12-ти клас ще бъдат обучавани и по Международните учебни програми на Кеймбридж.

В началното училище това обучение ще се осъществява в часовете по английски език и в някои от часовете за самоподготовка, в прогимназиален етап – в часовете по английски език и в гимназиален етап – в часовете по чужди езици, математика, информационни технологии и природни науки.

От следващата учебна година деветокласниците ще се обучават по двугодишна академична програма за средно образование – IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). В края на 10. клас учениците, които желаят, ще полагат изпити по отделни предмети.

Успешно положените IGCSE изпити са признати от водещи университети и работодатели в целия свят и служат като международен паспорт към напредъка и успеха. Учениците, които са преминали обучението по IGCSE, продължават обучението си във втори гимназиален етап по академичната програма A-LEVEL(Advanced level). Успешното полагане на изпитите A-LEVEL, в края на двугодишното обучение, е условие за прием в най-престижните университети в света.

 „Ние от ЧСУ „ДРУЖБА“ – София използваме всяка една възможност, за да надградим постигнатото и да осигурим още по-добро образование за Нашите възпитаници. Осигурявайки на нашите ученици обучение по програмите IGCSE и A-LEVEL, Ние им предлагаме международно призната квалификация, която ще им позволи да продължат образованието и кариерата си навсякъде по света. Смятаме, че по този начин ще осигурим възпитание и обучение на нашите ученици, отговарящи на държавните образователни изисквания и на стандартите на Европейския съюз“, заяви директорът на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София Светла Стефанова.

“Решихме да интегрираме Учебната програма на Кеймбридж в нашата система, защото тя помага на студентите да развият информирано любопитство и трайно желание и страст към ученето, което ще ги подготви за най-добрите университети в България и чужбина“, заяви изпълнителният директор на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София Фарук Ердуран.

Ръководството на Училището ще организира срещи с родителите, за да представи още по-подробна информация за Международните учебни програми на Кеймбридж.

Facebook
Twitter
LinkedIn