Учениците от ЧСУ „ДРУЖБА“ – София се запознаха с дейностите и възможностите на новия Клуб за личностно и бизнес развитие. Целта на клуба е да ориентира и да спомогне за развитието на учениците в тяхната професионална ориентация, да ги срещне с различни бизнес компании и да развие различни техни умения, които ще им помогнат в професионалния им път.

Учениците изслушаха с интерес презентацията на Виктория Димитрова, която е основният и сертифициран обучител на клуба за личностно и бизнес развитие и е основната движеща сила в центъра за обучение „Развий се“. Тя е доктор по управление и икономика и предприемач.

Виктория Димитрова

Част от дейностите, на които ще бъде наблегнато в клуба, са идентифициране на силни и слаби страни, продуктивност и ефективност, лични финанси, критично мислене, емоционална интелигентност, управление на времето, предприемачески дух, работа в екип и ефективно общуване.

„Развий се“ е първата по рода си академия за личностно и бизнес развитие. Това е център за развитие на младите хора в България, който цели изграждане на мост между образованието и бизнеса.

Организацията спомага за личностното развитие и емоционалната интелигентност на обучаващите си, като често ги среща с различни представители на бизнеса и по този начин развива различни техни умения, които ще са им полезни в бъдещата им професионална реализация. Някои от партньорите на академията са големи компании у нас – Kaufland, Devin, Ekont, Catro, Sense Hotel.

Facebook
Twitter
LinkedIn