Ръководството на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София награди с удостоверения учителите, участвали в обучението за „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда на училище“. То е реализирано от обучителен център „Тренинг фактори“.

Удостоверенията бяха връчени от директора на училището Светла Стефанова.  Изълнителния директор на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София Фарук Ердуран отправи кратко приветсвие към преподавателите.

С решение на Министерството на образованието и науката ЧСУ „ДРУЖБА“ – София е определено за Иновативно училище. Основна роля за това е възпитанието на децата във важни добродетели.

След приключването на първия двугодишен проект по „Иновативно училище“ ЧСУ „ДРУЖБА“ – София кандидатства пред Министерството на образованието за одобрението на нов 4-годишен проект на тема: „Изграждане на характер“. В рамките на проекта родители, ученици и родители чрез анкета избраха добродетелите за началното училище, прогимназия и гимназия. В началното училище добродетелите са прошка, търпение, честност, уважение и трудолюбие. За гимназия и прогимназия одобрените добродетели са уважение, доброта, отговорност, честност, толерантност и постоянство.

Facebook
Twitter
LinkedIn