ЧСУ „ДРУЖБА“ – София стана официален член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Асоциацията е създадена през 2005 г. и е изключителен представител за Cambridge University Press като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език.

Cambridge University Press е най-старото издателство в света, чиято дълга история започва през далечната 1584 г. Издателството е самофинансираща се благотворителна фондация, неделима част от Университета Кеймбридж и всичките му усилия са насочени към подпомагане и усъвършенстване на учебния процес.

Всички членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България споделят ценностите и модела на работа в Асоциацията. Това до голяма степен се изразява и в дейно участие във всички инициативи организирани в рамките на организацията.

Всяка година Асоциацията на Кеймбридж училищата в България организира цялостна програма от безплатни методически семинари за повишаване квалификацията на преподавателите по английски и немски език.

Всяко училище, което е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, има право на достъп до всички книги от най-старото издаделство в света. ЧСУ „ДРУЖБА“ – София също вече има такъв достъп.

Учениците от всяко училище, което е член на Асоциацията, ще имат право на достъп до съвременни учебни материали, в престижни състезания и между училищни връзки и възможност за облекчено явяване на изпитите на Университета Кеймбридж – чрез сътрудничеството с езиков и изпитен център.

Facebook
Twitter
LinkedIn