В събота (03.12.2022) в ЧСУ „ДРУЖБА“ – София ще се състои градска Олимпиада на клуба по Ментална аритметика (МАЕ). Състезанието ще започне от 11 часа. Участие в съревнованието ще се вземат 274 ученици от София и Благоевград.

Олимпиадата се провежда в два кръга, в които децата ще премерят сили. В първи етап ще  пресмятат задачи със сметало абакус, а във втори ще пресмятат ментални задачи (без сметало).

Децата с най – много решени задачи във всеки от етапите ще бъдат отличени с медали. Всяка школа ще има излъчен шампион.

Клубът по ментална аритметика е един от многото в ЧСУ „ДРУЖБА“ – София, който предлага допълнително развитие на уменията на учениците.

Менталната аритметика е уникален начин за пресмятане на аритметични задачи по системата на устно смятане (събиране, изваждане, умножение, деление, пресмятане на корен квадратен от число, дроби, проценти) за много кратко време, без използване на калкулатор. С помощта на менталната аритметика се тренират концентрацията на вниманието, фотографската памет, логиката и въображението.

Менталната артиметика редуцира дефицита на внимание, развива финната моторика и дава способност за намиране на бърз изход от всяка ситуация. Чрез методиката се активира работата и на двете полукълба на мозъка и се придобива инициативност и самостоятелност. Менталната аритметика спомага и за още по-голямо развитие на краткосрочната и дългосрочната памет и повишава успеха на децата в училище.то

Facebook
Twitter
LinkedIn